Golfová akadémia

Akadémia AGC je najlepším spojením pre výuku golfovej etikety, techniky a hry na ihrisku.

Golfová škola bude viesť začiatočníkov k možnosti získania „tzv. oprávnenia na hru a klubového HCP“ a pripraviť nových adeptov tak, aby si osvojili pravidlá golfu nie len teoreticky, ale aj praktickou hrou na ihrisku.

  • PRO trénerka: Veronika Nedelická´
  • Golfový tréner: Michal Štefík

Golfovú školu bude možné absolvovať od začiatku sezóny po podaní prihlášky. Prihlášku nájdete tu.

Golfová škola, resp. kurz Zelenej karty, obsahuje 12 teoretických a praktických hodín, v rámci ktorých absolvujete s trénerom krátku hru, dlhú hru, pravidlá pohybu na ihrisku a on vám za tú dobu golfovú hru vysvetlí a naučí vás, ako sa pohybovať na ihrisku. Kurz zahŕňa zapožičanie výstroja, loptičky podľa potreby a vstupy na všetky tréningové plochy. Po jeho absolvovaní a uhradení skúšky získate certifikát, tzv. Zelenú kartu, ktorá Vás oprávňuje k hre na všetkých golfových ihriskách.Podrobný program lekcií kurzu Zelenej karty:

12 lekcií, 6 dní – 2 hod./denne

Program kurzu Zelená karta Rozvrh jednotlivých lekcií zelenej karty  
deň dĺžka časti 2hodinovej lekcie obsah lekcie
1. deň   študent počas lekcie dostane príručku golfových pravidiel
  60 minút putting a chipping
  60 minút dlhá hra
2. deň    
  45 minút putting a chipping
  45 minút dlhá hra
  30 minút hra na ihrisku
3. deň    
  30 minút putting a chipping
  45 minút dlhá hra
  45 minút hra na ihrisku, kde budú vysvetlené pravidlá počas hry
4. deň   Rozcvička osamote ešte pred lekciou (putting, chipping, 1 košík loptičiek)
  60 minút dlhá hra
  60 minút hra na ihrisku
5. deň   Rozcvička osamote ešte pred lekciou (putting, chipping, 1 košík loptičiek)
  60 minút dlhá hra
  60 minút hra na ihrisku
6. deň   Rozcvička osamote ešte pred lekciou (putting, chipping, 1 košík loptičiek)
  60 minút dlhá hra
  60 minút hra na ihrisku

Deň skúšky:

  • Deň pred skúškou, ak je to potrebné, je možné si dohodnúť zopár lekcií naviac.
  • Počas kurzu Zelenej karty študent musí praktizovať to, čo sa naučil počas jednotlivých lekcií.

Cenník golfovej školy

Osoba Cena na osobu
dospelý – Zelená karta 250 EUR
junior do 18 rokov – Zelená karta 150 EUR
cena skúšky so získaním oprávnenia na hru 50 EUR
hodina s trénerom golfu – člen AGC 30 EUR
hodina s trénerom golfu – nečlen 35 EUR
hodina s trénerom golfu – pre skupiny (3–5 osôb) 20 EUR/osoba

Jedna hodinová lekcia s PRO trénerom trvá 55 minút.