Venujte nám 2 % z vašich daní

V roku 2019 sa aj vďaka vašim 2% podarilo úspešne rozvíjať náš klub. Tento rok sa znovu uchádzame o vaše 2% z dane, ktoré budú výraznou pomocou pri dobudovaní zázemia klubu a taktiež pomôžu pri rozvoji golfu u detí a mládeže. Uvítame preto akúkoľvek finančnú podporu a už vopred vám ĎAKUJEME!


Aj pre sezónu 2020 zostáva v platnosti možnosť využitia 2% z dane na nasledujúcu sezónu. Zaplatíte si tak časť alebo celý ročný poplatok riadneho členstva (t. j. na sezónu 2020). Ak ste tak ešte v minulosti neurobili, prispejte nám 2% a my vám odrátame z tejto sumy 50%, až do výšky vášho ročného poplatku.


Ako postupovať

Osobitné tlačivo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré je na stránke vyplnené, slúži pre zamestnancov, ktorým vykonáva ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnávateľ.

FO, ktoré si daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) podávajú sami: VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, kde je treba zaškrtnúť políčko: súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému na r. 76 podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x).

2 % nám môžu venovať aj PO a SZČO:

  • 1./ PO: V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby:

IV.časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby, kde je potrebné zaškrtnúť „súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)“.

  • 2./ SZČO: V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B):

XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, kde je potrebné zaškrtnúť "súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému na r. 135 podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x).

Pozrite si, ako má byť tlačivo správne vyplnené: