PRO tréner

PRO tréner Airport Golf Clubu: Dániel Hideg

Dániel Hideg je od marca 2016 novým PRO trénerom Airport Golf Clubu. Nahlasovať termíny na lekcie či kurzy si môžete na recepcii alebo môžete kontaktovať aj priamo Daniho na e-mailovej adrese: hidegdanielgolf@gmail.com alebo na tel. čísle: 0917 505 808. Jazyková vybavenosť: maďarský, anglický jazyk, a slovenský jazyk – základy.

Časový harmonogram PRO trénera na rok 2017:

 • od 10.3. do 30.4. 2017 každý piatok, sobotu a nedeľu,
 • od 4.5. do 15.10.2017 od štvrtku do nedele,
 • od 15.10. do 10.11. 2017 od piatku do nedele.

V prípade požiadaviek a firemných akcií je možnosť objednať si PRO trénera aj v inom termíne.

Počas detského letného tábora je PRO tréner k dispozícii po celý týždeň.


Povinnosti PRO trénera a klienta

Povinnosti PRO trénera:

 • Povinnosťou trénera je prísť na dohodnutú lekciu včas, byť pripravený a vhodne oblečený.
 • Počas tréningu má tréner obmedzovať používanie mobilných zariadení na nevyhnutné minimum.
 • Tréner je povinný venovať sa maximálnou možnou mierou klientovi.
 • Tréner má vždy včas a vopred informovať klienta o svojej prítomnosti v golfovej akadémii.
 • Trénerovou povinnosťou je čo najskôr sa ospravedlniť klientovi v prípade neúčasti na dohodnutej lekcii. Toto je možné urobiť najneskôr do konca prevádzkovej doby predchádzajúceho dňa. V prípade neskoršieho ospravedlnenia má klient právo požadovať náhradnú lekciu zdarma, pokiaľ sa nedohodnú na inú hodinu v ten istý deň.

Povinnosti klienta:

 • Povinnosťou klienta je prísť na tréning vo vhodnom golfovom oblečení.
 • Ak sa klient oneskorí na dohodnutú lekciu, nie je povinnosťou trénera túto lekciu predĺžiť či celkom nahradiť.
 • Povinnosťou klienta je vopred informovať trénera o svojich prípadných zdravotných a fyzických komplikáciách, ktoré môžu mať vplyv na jeho zdravie a bezpečnosť. Ak ide o lekciu s mládežou, je v tomto prípade zákonný zástupca povinný informovať trénera o týchto zdravotných a fyzických komplikáciách. Klient alebo jeho zákonný zástupca je zodpovedný za zdravotný stav a tréner v žiadnom prípade nezodpovedá za prípadné škody na zdraví.
 • Klient platí za poskytnuté trénerské služby vopred alebo bezprostredne po skončení lekcie trénerovi podľa platného cenníka. V prípade nezaplatenia služieb môže správca areálu obmedziť vstup a pohyb v golfovom areáli. V krajnom prípade klient uznáva svoj dlh čo do výšky aj dôvodu a súhlasí s pripočítaním zákonného úroku za každý deň omeškania a je si vedomý, že správca areálu bude vymáhať tento dlh súdnou cestou.

Cenník tréningov a hry s PRO trénerom

Osoba Cena na osobu
hodina s trénerom golfu – člen AGC 25 EUR
hodina s trénerom golfu – nečlen 30 EUR
hodina s trénerom golfu – pre skupiny (3–5 osôb) 20 EUR/osoba

Jedna hodinová lekcia s PRO trénerom trvá 55 minút.