Partnerské ihriská v roku 2020

Slovensko

  • Black Stork Golf Resort, Veľká Lomnica – 10% z hracieho fee počas celého týždňa
  • Grey Bear Golf Course, Tále – 30% z hracieho fee počas celého týždňa
  • Tri Duby Golf Resort, Hron – 20% z hracieho fee počas celého týždňa
  • Golf club Red Fox, Malá Ida – 20% z hracieho fee počas celého týždňa
  • Golf and Country Club Piešťany – 50% z hracieho fee počas celého týždňa

Česká republika

  • Prosper Resort, Golf Čeladná – 20% z hracieho fee počas celého týždňa
  • Golf club Kšírovka – Brno – 20% z hracieho fee počas celého týždňa
  • Loreta Golf Club Pyšely – 30% z hracieho fee počas celého týždňa
  • Park Golf club – Ostrava, Šilheřovice – 20% z hracieho fee počas celého týždňa

Maďarsko

  • Royal Balaton Golf and Yacht club, Balatonudvari – 10% z hracieho fee PONDELOK – PIATOK

Pre využitie zľavy je potrebné preukázať sa kartičkou SKGA s uvedenou príslušnosťou ku klubu AGC. Na ďalších zľavách pracujeme.