1. MERCEDES TOUR

Prvé kolo Mercedes HCP Tour zo soboty, a jeho víťazi:

  • Longest drive: Štefan Horváth
  • Nearest to pin: Ladislav Széplaky
  • 1. miesto: Ján Boldizsár
  • 2.miesto: Slavomír Kašo st.
  • 3.miesto: Branislav Kašo jr.

a plus vylosovaná score karta na jazdu áčkom na víkend: František Hochsteiger. Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie kolo. Veľká vďaka hl. partnerovi MERCEDES Benz Nové Zámky, ako aj produktovému partnerovi MARSEN.

Viac fotografií z tohto turnaja si môžete pozrieť na našej FB stránke.

1. Mercedes Tour 1. Mercedes Tour 1. Mercedes Tour 1. Mercedes Tour 1. Mercedes Tour 1. Mercedes Tour 1. Mercedes Tour 1. Mercedes Tour 1. Mercedes Tour 1. Mercedes Tour 1. Mercedes Tour 1. Mercedes Tour 1. Mercedes Tour 1. Mercedes Tour 1. Mercedes Tour