Kontakt

AIRPORT GOLF CLUB, člen SKGA

Námestie Hrdinov 1
942 01 Šurany

Adresa pre doručovanie a písomný styk
Podzámska 31
940 02 Nové Zámky

E-mail: info@airportgolf.sk

Web: www.airportgolf.sk
Telefón: 0918 555 550

GPS súradnice:

Zemepisná šírka: N 48.075650°

Zemepisná dĺžka: E 18.110912°

Bankové spojenie:
UniCredit Bank a.s., pobočka Nové Zámky

IBAN SK5011110000001047163004UNCRSKBX

Číslo účtu: 1047163004 /1111

IČO 42121116