Registrácia – Juniorské členstvo

Vstupný členský poplatok: 50 EUR
Ročný členský poplatok: 30 EUR
Typ členstva: Juniorské členstvo

Juniorské členstvo zahŕňa:

  • tričko s logom Footgolfového klubu Šurany
  • 1× fee
Vstupný členský poplatok, prosím, uhraďte na č. účtu: SK15 1111 0000 0012 3702 9009 UNCRSKBX

Ako variabilný symbol prosíme uviesť Vaše meno a priezvisko.

Prihláška footgolf – Juniorské členstvo


Registrácia – základné členstvo

Vstupný členský poplatok: 100 EUR
Ročný členský poplatok: 50 EUR
Typ členstva: Základné členstvo

Základné členstvo zahŕňa:

  • tričko s logom Footgolfového klubu Šurany
  • 2 x fee (18 jamiek)
Vstupný členský poplatok, prosím, uhraďte na č. účtu: SK15 1111 0000 0012 3702 9009 UNCRSKBX

Ako variabilný symbol prosíme uviesť Vaše meno a priezvisko.

Prihláška footgolf – základné členstvo