Prihlášky

Riadne klubové členstvo

Prihláška na riadne klubové členstvo

Ročné HCP členstvo

Prihláška na HCP klubové členstvo

Juniorské klubové členstvo

Prihláška na juniorské klubové členstvo

Golfová Akadémia

Prihláška do golfovej akadémie


Druhy členstva

Riadne klubové členstvo

Toto členstvo môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Majiteľ je oprávnený hlasovať jedným hlasom a môže zastávať funkciu v zhode so stanovami klubu. So vznikom členstva sa spája zaplatiť vstupný členský poplatok, ktorý je stanovený pre rok 2017 vo výške 499 EUR, a ročný poplatok 499 EUR. Vstupný členský poplatok je jednorázový a nenávratný.

Výhody riadneho klubového členstva:

  • neobmedzená hra na ihrisku Golf Airport Šurany – fee, driving (120 žetónov / ročne / čipová karta), cvičné plochy – zdarma, ostatné podľa aktuálneho cenníka, rešpektujúc prevádzkový poriadok a miestne pravidlá,
  • členská karta SKGA a vedenie HCP,
  • zľava na viacerých ihriskách (CZ, HU, A),

Prihláška na riadne klubové členstvo

Juniorské klubové členstvo

Toto členstvo môže získať fyzická osoba do 18 rokov a po dovŕšení 18. roku sa automaticky stáva riadnym členom bez nutnosti doplatiť vstupný poplatok. So vznikom členstva sa spája zaplatiť vstupný členský poplatok, ktorý je stanovený pre rok 2017 vo výške 111 EUR, a ročný poplatok 111 EUR. Vstupný členský poplatok je jednorázový a nenávratný.

Výhody juniorského členstva:

  • neobmedzená hra na ihrisku Golf Airport Šurany – fee, driving (120 žetónov / ročne / čipová karta), cvičné plochy – zdarma, ostatné podľa aktuálneho cenníka, rešpektujúc prevádzkový poriadok a miestne pravidlá,
  • zľava na viacerých ihriskách (CZ, HU, A),

Prihláška na juniorské klubové členstvo

Ročné HCP členstvo

Toto členstvo môže získať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov. So vznikom členstva sa spája zaplatiť ročný poplatok, ktorý je stanovený pre rok 2017:

vo výške 111 € – výhody HCP členstva:

  • vedenie HCP,
  • členská karta SKGA,
  • 3 x turnajové fee (18 jamiek na ihrisku Golf Airport Šurany – platí pre HCP tour a Majstrovstvá AGC v hre na rany a Majstrovstvá klubu v hre na jamky / ročne,
  • zľavy na partnerských ihriskách,

alebo

vo výške 55 EUR – výhody HCP členstva:

  • vedenie HCP s členským číslom bez vydania členskej klubovej karty,

Prihláška na ročné HCP členstvo

Firemné členstvo

Toto členstvo zahŕňa individuálne podmienky, príp. je možné ho dohodnúť na základe vzájomnej dohody na tel. č. 0905 421 997 alebo e-mailom na info@airportgolf.sk.