Prihlášky

Riadne klubové členstvo – dospelý

Prihláška na riadne klubové členstvo

Ročné HCP členstvo

Prihláška na HCP klubové členstvo

Riadne klubové členstvo – junior

Prihláška na juniorské klubové členstvo

Rodinné klubové členstvo – family

Prihláška na rodinné klubové členstvo

Golfová Akadémia

Prihláška do golfovej akadémie


Druhy členstva

Riadne klubové členstvo – dospelý

Toto členstvo môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Majiteľ je oprávnený hlasovať jedným hlasom a môže zastávať funkciu v zhode so stanovami klubu. So vznikom členstva sa spája zaplatiť vstupný členský poplatok, ktorý je stanovený pre rok 2018 vo výške 500 EUR, a ročný poplatok podľa cenníka. Vstupný členský poplatok je jednorázový a nenávratný.

Výhody riadneho klubového členstva:

 • neobmedzená hra na ihrisku Golf Airport Šurany – fee, driving – podľa výberu ročného poplatku, cvičné plochy – zdarma, ostatné podľa aktuálneho cenníka, rešpektujúc prevádzkový poriadok a miestne pravidlá,
 • členská karta SKGA a vedenie HCP,
 • zľava na viacerých ihriskách (CZ, HU, A),

Prihláška na riadne klubové členstvo

Riadne klubové členstvo – junior

Toto členstvo môže získať fyzická osoba do 18 rokov a po dovŕšení 18. roku sa automaticky stáva riadnym členom bez nutnosti doplatiť vstupný poplatok. So vznikom členstva sa spája zaplatiť vstupný členský poplatok, ktorý je stanovený pre rok 2018 vo výške 100 EUR, a ročný poplatok podľa cenníka. Vstupný členský poplatok je jednorázový a nenávratný.

Výhody juniorského členstva:

 • neobmedzená hra na ihrisku Golf Airport Šurany – fee, driving – podľa výberu ročného poplatku, cvičné plochy – zdarma, ostatné podľa aktuálneho cenníka, rešpektujúc prevádzkový poriadok a miestne pravidlá,
 • zľava na viacerých ihriskách (CZ, HU, A),

Prihláška na juniorské klubové členstvo

Riadne klubové členstvo – family

Toto členstvo zahŕňa riadne klubové členstvo pre 2 dospelé osoby nad 18 rokov (manželia, partneri, rodič + dospelé dieťa) a taktiež riadne klubové členstvo pre všetky deti príslušných dospelých osôb do 18 rokov. So vznikom členstva sa spája zaplatiť vstupný členský poplatok, ktorý je stanovený pre rok 2018 vo výške 1000 EUR, a ročný poplatok podľa cenníka. Vstupný členský poplatok je jednorázový a nenávratný.

Výhody family členstva:

 • neobmedzená hra na ihrisku Golf Airport Šurany – fee, driving – podľa výberu ročného poplatku, cvičné plochy – zdarma, ostatné podľa aktuálneho cenníka, rešpektujúc prevádzkový poriadok a miestne pravidlá,
 • zľava na viacerých ihriskách (CZ, HU, A),

Ročné HCP členstvo

Toto členstvo môže získať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov. So vznikom členstva sa spája zaplatiť ročný poplatok, ktorý je stanovený pre rok 2018:

vo výške 110 € – výhody HCP členstva:

 • vedenie HCP,
 • členská karta SKGA,
 • 3 x turnajové fee (18 jamiek na ihrisku Golf Airport Šurany – platí pre HCP tour) / na rok 2018,
 • zľavy na partnerských ihriskách,

alebo

vo výške 60 EUR – výhody HCP členstva:

 • vedenie HCP s členským číslom bez vydania členskej klubovej karty,

Prihláška na ročné HCP členstvo

Firemné členstvo

Toto členstvo zahŕňa individuálne podmienky, príp. je možné ho dohodnúť na základe vzájomnej dohody na tel. č. 0905 421 997 alebo e-mailom na info@airportgolf.sk.