Golfový tréner

Tréner Airport Golf Clubu: Michal Štefík

Základné programy golfových tréningov pod vedením golfového trénera PaedDr. Michala Štefíka

Vizitka Michal Štefík

 • 2020 vydanie publikácie pre širokú laickú i odbornú golfovú verejnosť „Základy techniky golfového švihu“,
 • 2018 doktorát z pedagogiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici z oblasti golfovej problematiky,
 • 2010 – 2015 externý učiteľ na FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave Povinne voliteľného predmetu „Golf“,
 • niekoľkonásobný účastník turnajov elitnej PRO kategórie Ladies Europen Tour a Challenge Tour v pozícii hosťujúceho rozhodcu,
 • 16 ročná prax v športovo-technickom zabezpečení golfových turnajov,
 • člen normovacej komisie SKGA,
 • autor mobilnej aplikácie GSA – „Golf Score Administrator“ na vyhodnocovanie individuálnych aj tímových výsledkov v rôznych formách golfovej hry (rany, stableford, hra na jamky, proti PAR, proti BOGEY, Best ball /rany, stablefrod, proti PAR, Best-Aggregate na rany, Best-Aggregate stableford).

1. program: zoznámenie sa s technikou švihu a základmi golfovej hry Určený pre úplného začiatočníka, záujemcu o zoznámenie sa so základnými princípmi golfového švihu. Časová dotácia na vysvetlenie a praktický nácvik základných herných zručností predstavuje cca. 8 hod. inštruktážnych hodín + 4 hod (2× 9 jamiek).

 • Nácvik základnej techniky golfového švihu /pat, chip, pitch/
 • prezentácia základných Pravidiel golfu,
 • 2× 9 jamiek (hra na ihrisku s trénerom).

2. program: nadobudnutie základného HI 54 V zmysle WHS /Svetového hendikepového systému/ platného od 1. januára 2020, hráč získava HI 54, až po odohratí 54 jamiek (6×9 jamiek):

 • v regulárnom formáte hry,
 • v sprievode osoby oprávnenej pôsobiť ako zapisovateľ,
 • v hre v súlade s Pravidlami golfu,
 • na znormovanom golfovom ihrisku (platné CR a SR).

Pre potreby jeho získania sa vypočítava vždy z 18 odohratých jamiek (18 resp. 9+9). Z tohto dôvodu sa tento program zameriava predovšetkým na potvrdzovanie skôr nadobudnutých zručností a hernej výkonnosti hráča v praktickej hre na ihrisku. Tento program je určený pre „pokročilého začiatočníka“ – hráča s už nadobudnutými určitými hernými zručnosťami, ale bez získaného Hendikep Indexu 54. Program predpokladá zvládnuté základy techniky švihu a ovládanie nevyhnutných palíc (hybrid, železo 7,9, S, pater) na zahrávanie rán so stabilnými parametrami dĺžky a presnosti rán.

 • Zdokonaľovanie základnej techniky golfového švihu podľa požiadaviek a potrieb /pat, chip, pitch, bunker/,
 • prezentácia základných Pravidiel golfu,
 • výpočet HI po každých odohratých 9 jamkách,
 • spracovanie výsledkov a vypracovanie protokolu potvrdzujúceho nadobudnutie HI 54 počas hry,
 • čas potrebný na odohratie 9 jamiek cca. 2 hod. (2 hráči).

Časový harmonogram vyučovania v sezóne 2021

Výuka bude prebiehať v priestoroch golfového areálu Airport v Šuranoch.

Detské tréningy: z hľadiska vyššej efektivity tréningov je počet detí na jednu tréningovú jednotku obmedzený na max.5. Kontakt na rezerváciu na príslušný deň a čas: Michal Štefík, 0905 938 218.

1hod/60min 9:15–10:15 10:30–11:30 11:45 – 12:45 13–14 14:15–15:15 15:30 – 16:30 16:45 – 17:45
nedeľa 12.9. p.Olvecký Deti M.Sedlár   S. Benko S.Benko  
nedeľa 19.9. p.Olvecký Deti F.Tomaškovič F.Tomaškovič M.Sedlár    
nedeľa 26.9. p.Olvecký Deti L.Šestáková Ľ.Šestáková F.Tomaškovič F.Tomaškovič  


Deti 26.9.:

Cenník tréningov a hry s trénerom:

Osoba Cena na osobu
hodina s trénerom golfu – člen AGC 30 EUR
hodina s trénerom golfu – nečlen 35 EUR
hodina s trénerom golfu – pre skupiny (2–3 osôb) 20 EUR/osoba
hodina s trénerom golfu – pre skupiny (4–6 osôb) 15 EUR/osoba

Jedna hodinová lekcia s trénerom trvá 55 minút.

Kontakty na rezervácie jednotlivých časov:

V prípade požiadaviek a firemných akcií je možnosť objednať si trénera aj v inom termíne.

Vizitka Veronika Nedelická

 • členka PGA SK a Jim McLean certifikovaná golfová profesionálna trénerka od roku 2010
 • s nadšením pomáha hráčom všetkých vekových a výkonnostných kategórií hrať lepší golf
 • akademický titul BBA (USA) a MSc (SWE)

Trénerske skúsenosti:

 • trénerka v Jim McLean golfovovej škole na Doral, Miami FL
 • učenie po boku s trénermi ako Mariano Bartolome, Jim McLean, biomechanikom Dr. Robert J. Neal a ďalšími
 • vyše 100 hodín meetingov a diskusií s top trénermi v USA
 • Individálne lekcie v Bratislave od roku 2012
 • trénerska rubrika v časopise Golf Revue (SK)

Herné skúsenosti:

 • pro túry: Ladies European Tour, švédska Mini Tour a Česká PGA Tour
 • štipendium v ženskom golfovom tíme Division 1 na Campbell University v Severnej Karolíne, USA (4 roky)
 • amatérska majsterka Slovenska v hre na rany a jamky
 • juniorská medzinárodná majsterka Česka
 • 3. miesto na medzinárodných majstrovstvách Slovinska
 • reprezentantka Slovenska – 10 rokov
 • 5-násobná účasť na tímových amatérskych majstrovstvách sveta (USA, Malaysia, Puerto Rico, Južná Afrika, Austrália)

Možnosti trénovania:

Individuálne lekcie cena čas
1–2 hráči 50 EUR 60 min.
3–4 hráči 20 EUR/os. 60 min.

Deti skupinka cena čas
min. 3. max. 6 detí 15 EUR/os. 60 min.

Možnosť pripraviť skupinový tréning pre dámy:

„Klinika pre dámy“ cena čas
min. 4, max. 6 hráčok 15 EUR/os. 60 min.

Kontakty na rezervácie jednotlivých lekcií:


Povinnosti trénera a klienta

Povinnosti trénera:

 • Povinnosťou trénera je prísť na dohodnutú lekciu včas, byť pripravený a vhodne oblečený.
 • Počas tréningu má tréner obmedzovať používanie mobilných zariadení na nevyhnutné minimum.
 • Tréner je povinný venovať sa maximálnou možnou mierou klientovi.
 • Tréner má vždy včas a vopred informovať klienta o svojej prítomnosti v golfovej akadémii.
 • Trénerovou povinnosťou je čo najskôr sa ospravedlniť klientovi v prípade neúčasti na dohodnutej lekcii. Toto je možné urobiť najneskôr do konca prevádzkovej doby predchádzajúceho dňa. V prípade neskoršieho ospravedlnenia má klient právo požadovať náhradnú lekciu zdarma, pokiaľ sa nedohodnú na inú hodinu v ten istý deň.

Povinnosti klienta:

 • Povinnosťou klienta je prísť na tréning vo vhodnom golfovom oblečení.
 • Ak sa klient oneskorí na dohodnutú lekciu, nie je povinnosťou trénera túto lekciu predĺžiť či celkom nahradiť.
 • Povinnosťou klienta je vopred informovať trénera o svojich prípadných zdravotných a fyzických komplikáciách, ktoré môžu mať vplyv na jeho zdravie a bezpečnosť. Ak ide o lekciu s mládežou, je v tomto prípade zákonný zástupca povinný informovať trénera o týchto zdravotných a fyzických komplikáciách. Klient alebo jeho zákonný zástupca je zodpovedný za zdravotný stav a tréner v žiadnom prípade nezodpovedá za prípadné škody na zdraví.
 • Klient platí za poskytnuté trénerské služby vopred alebo bezprostredne po skončení lekcie trénerovi podľa platného cenníka. V prípade nezaplatenia služieb môže správca areálu obmedziť vstup a pohyb v golfovom areáli. V krajnom prípade klient uznáva svoj dlh čo do výšky aj dôvodu a súhlasí s pripočítaním zákonného úroku za každý deň omeškania a je si vedomý, že správca areálu bude vymáhať tento dlh súdnou cestou.