Pravidlá footgolfu


Je potrebné dodržiavať nasledovné skutočnosti:

 • dodržiavať kódex oblečenia na golfovom ihrisku (tričko s límcom, zákaz chodenia v texaskách akejkoľvek formy, šortkách, plavkách, futbalových trenkách a pod., obuv bude bez štupľov – turffy alebo tenisky, nie kopačky!)
 • dodržiavať golfovú etiketu na ihrisku,
 • dodržiavať slušné a tiché správanie,
 • plne rešpektovať tempo golfových flajtov pred nimi a nezasahovať do hry hrajúcim golfistom,
 • plne rešpektovať pokyny a príkazy maršala ihriska alebo manažéra recepcie,
 • dodržiavať počet hráčov vo flajte, max. 4 osoby,
 • nepoškodzovať hrou nízkokosené trávnaté plochy (tee, greeny, ferveje),
 • neopakovať už zahrané lopty, jamky, dráhy a nemeniť pri hre poradie hracích dráh,
 • dodržiavať riadne tempo hry a nezdržiavať tak hráčov golfu,
 • nepoškodzovať, resp. nepremiestňovať zariadenia určené pre hru golfu,
 • nebrať na ihrisko žiadne zvieratá,
 • možnosť zobrať si so sebou sprievod (max. 2 osoby, čo hráč ohlási na recepcii, pričom garantuje, že členovia sprievodu sa akýmkoľvek spôsobom nebudú zapájať do hry a budú plne rešpektovať všetky pravidlá prevádzky golfového areálu; sprievod hráča musí ale spĺňať všetky ustanovenia uvedené v tomto bode, najmä pokiaľ ide o predpísané oblečenie.

POZOR! Ak nebudú dodržiavané tieto pokyny a príde k opakovanému porušeniu pravidiel konkrétnym hráčom / hráčmi, vedenie klubu im môže zakázať vstup na FootGolfové ihrisko!

Podrobné pravidlá footgolfu si môžete prečítať tu: